Selecteer een pagina

Een lesboek over spelling samenstellen is op eieren lopen. Eén foutje en je hebt direct een verontwaardigde spellingfanaat op je dak.

Sterker nog, voor je het weet ben je mikpunt van kritiek op de website klacht.nl. In het lesboek Spelling van cursusinstituut LOI schijnt iets niet te kloppen. In paragraaf 3.3 poneert de auteur de stelling dat de ik-vorm hetzelfde is als de stam. Een grove fout, aldus een cursiste, die zo vriendelijk is om even uit te leggen hoe het wel zit.

Dergelijke missers kunnen diep ingrijpen in een mensenleven, zo blijkt maar weer. Dat het boek wordt aangepast, is wat de klaagster betreft niet genoeg: “Ook zou ik graag een vergoeding ontvangen voor de opgelopen verwarring en de hierdoor veroorzaakte studievertraging (denk hierbij aan restitutie van een gedeelte van het lesgeld).”