Selecteer een pagina

Het woord van gisteren was vermaledijd. Dat deed me denken aan Het Nederlandsch Genootschap van het Belegen Woord, een genootschap dat opereerde onder de zinspreuk ‘fnuikend oubollig’.  Opereerde, ja, want het genootschap is ter ziele of leidt op zijn minst een sluimerend bestaan.  En dat is jammer, want dat betekent ook dat het niet meer mogelijk is een woord te  adopteren.** De website van het Genootschap is gelukkig nog in de lucht en biedt een schat aan schitterende woorden. Dat staat buiten kijf.

** Ik ben zelf sinds 2010 moeder van het woord ‘liederlijk’ – een woord dat ik, daar heb ik bij de adoptie voor moeten tekenen, regelmatig bezig.