Selecteer een pagina

U kent hem, de obstinate klasgenoot. Zit achterin de klas, stelt een vraag, is het oneens met het antwoord van de docent en blijft volharden in zijn eigen gelijk. De obstinate collega kent u ook, koppig blijft hij tijdens een vergadering een minderheidsstandpunt innemen. En zeer beslist herkent u uw obstinate puberzus die bokkig aan tafel zit omdat ze voortdurend wordt miskend door de wereld in het algemeen en u in het bijzonder.

Misschien ben u het zelf, de obstinate student, collega of zus. Dan herkent u ook de afkeurende zucht en de rollende ogen van de mensen om u heen, die een obstinaat persoon vaak ten deel vallen. Maar laat u daardoor niet van de wijs brengen. Blijf obstinaat! Zonder u verandert er nooit iets in de wereld.

Obstinaat betekent: bokkig, stijfkoppig, halsstarrig, hardnekkig, koppig, onverzettelijk, volhardend.
Het komt van het Latijnse obstinatus  dat ook standvastig, halsstarrig betekent.