Selecteer een pagina

Vermaledijd is een bijvoeglijk naamwoord waarmee je iets of iemand verwenst. Het betekent ‘verdomd’ of ‘vervloekt’.

Voorbeeldzin: ‘Die vermaledijde scooters zijn veel te gevaarlijk op het fietspad.’

Vermaledijd komt al sinds de dertiende eeuw in het Nederlands voor. Het stamt af van het Latijnse ‘male’ slecht en ‘dicere’ spreken. Het woord ‘maledicere’ (vervloeken) bestond trouwens ook in het Latijn. In het Nederlands is het voorvoegsel ver- toegevoegd, naar analogie van de woorden vervloeken en verdoemen.

(bron: woordpost)