Selecteer een pagina

Ik ben weer aan het nakijken. Recensies dit keer. Veel studenten beginnen hun zinnen met ‘Echter’. Echter is er al na 10 minuten een omwenteling waarneembaar. Echter hij heeft de Oscar niet gewonnen. Echter het boek valt tegen.

Echter is formeel, plechtstatig, en in de zinnen hierboven ook onnodig en bovendien ‘verkeerd geplaatst’.

Onze Taal leert dat echter een bijwoord met een tegengestelde betekenis is; het lijkt op maar, maar dat is een voegwoord. En dat heeft gevolgen voor de woordvolgorde in zinnen met maar en echter.

Het woord echter staat bij voorkeur ergens na de persoonsvorm; dan kan het niet vervangen worden door maar: Hij heeft echter de Oscar niet gewonnen.

Wie toch met echter wil beginnen, noteert een komma na het woord: Echter, dat boek viel tegen.