Selecteer een pagina

Aan het taalgebruik van iemand kun je zien waar hij vandaan komt, hoe hoog hij opgeleid is, hoe oud hij is en vaak ook welk beroep hij heeft. Dit is het onderwerp van de sociolinguïstiek, die de relatie tussen taal en een sociale groep bestudeert. Als je een bepaald woord opeens vaak hoort, zegt dat iets over de sociale groep. Als dat woord ineens overál opduikt, zegt dat iets over het hele land.

Onlangs was ik een paar dagen vrij. Waar ik ook was, ik werd opgeroepen om te genieten. Toen ik koffie geserveerd kreeg: ‘geniet ervan’. Een voorbijganger tijdens een wandeling: ‘genieten, hè’. Ik kocht iets in een winkel: ‘geniet ervan.’ Ik ging ergens eten: ‘geniet ervan’. De slogan van een horecagelegenheid: ‘simpelweg genieten’. Toen het ophield met regenen: ‘geniet van de zon.’

Wat is je probleem, zuurpruim, denkt u nu waarschijnlijk, al deze mensen bedoelden het goed. Dat is zeer beslist het geval. Maar al deze allerhartelijkste aansporingen om te genieten vormen samen een imperatief: gij zult genieten.

En dat zegt natuurlijk iets over de tijdgeest. Een dagje somber voor je uitkijken is zó niet 2014. Vooruit, ga dingen beleven en daarvan genieten!

Taal is de spiegel van de ziel van een persoon, een groep of zelfs een heel land. Door de taal te bestuderen, bestudeer je de samenleving. Daar kan ik intens van genieten.