Selecteer een pagina

Door een onverhoedse beweging knoeide ik vanochtend met de koffie. Al redderend met doekjes vroeg ik mij af of het woord verhoeds ook zou bestaan.

Onverhoeds betekent plotseling, onverwacht. Verhoeds zou dan verwacht kunnen betekenen. Maar dat doet het niet, want het bestaat niet. Toch jammer.

Overigens zijn er meer woorden die alleen in de ontkennende vorm voorkomen: onbeholpen, onstuimig, onnozel en onpasselijk, om er maar een paar te noemen.