Selecteer een pagina

De betekenis van het woord is ‘terugstuit, weerslag, als reactie op’. De klemtoon ligt op de eerste lettergreep. Je gebruikt het in de vaste uitdrukking ‘van de weeromstuit’.

Voorbeeld ‘Omdat ze me plaagden met mijn accent, ging ik van de weeromstuit nog Haagser praten.’

De uitdrukking ‘van de weeromstuit’ is niet geheel neutraal van toon, er moet sprake zijn van een lichte recalcitrantie bij de persoon die van de weeromstuit iets doet of laat.