Selecteer een pagina

Veel studenten hebben een afkeer van de bezits-s.  Ze schrijven Saskia haar boek, Steve McQueen zijn film, Brad Pitt zijn rol, in plaats van Saskia’s boek, Steve McQueens film of Brad Pitts rol.

Nu is deze constructie niet fout, maar wel erg informeel. Ik raad hem in geschreven taal eigenlijk gewoon af. Onze Taal meldt ook dat de constructie doorgaans als te informeel wordt beschouwd.

Ik kan de voorkeur van de studenten niet verklaren. Misschien zijn ze bang fouten te maken bij de bezits-s? Er zijn inderdaad wel een paar valkuilen. De belangrijkste is dat het in het Nederlands anders is dan in het Engels.

Dit is de vuistregel: Je schrijft de s direct aan het woord vast: Jans verjaardag, Sannes haar.

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen:

  •  Als het woord eindigt op een lange klinker, gebruik je een apostrof: Angelina’s kinderen. De uitzondering op deze uitzondering is é: Beyoncés concert.
  • Afkortingen krijgen ook een apostrof: HP’s lessen.
  • Als het woord eindigt op een sisklank vervalt de s en schrijf je alleen de apostrof: Sas’ schrift, Lex’ jas.