Selecteer een pagina

NRC Next liet onlangs een ambtenaar van het ministerie van VWS aan het woord. Die signaleerde diverse problemen bij de Nederlandse jeugd: “overgewicht, het toenemende sociale mediagebruik en internetverslaving”.

Het is waarschijnlijker dat de ambtenaar niet het toenemende sociale mediagebruik, maar het toenemende socialemediagebruik als probleem ziet. Jongeren die media op een sociale manier gebruiken, daar kun je toch weinig bezwaar tegen hebben.

Als docent aan een mediaopleiding zie ik alle varianten voorbijkomen: sociale media gebruik, sociale mediagebruik en socialemediagebruik. De laatste is in de minderheid, terwijl dat toch de correcte manier van schrijven is. Anders dan de Engelsen schrijven we in het Nederlands samenstellingen in principe aan elkaar. Dat geldt ook voor samenstellingen met Engelse woorden. Het is dus ook socialmediagebruik.

Er mag overigens best een streepje tussen als dat de leesbaarheid ten goede komt. Social-mediacampagne bijvoorbeeld. Of socialmedia-campagne. En als er sprake is van zogenoemde klinkerbotsing dan móet het. Bijvoorbeeld: socialmedia-account.

Bron: Onze Taal