Selecteer een pagina

Collega Caroline raakt in de war van het woord enerverend. Haar moedertaal is Frans. Als je in Frankrijk zegt dat iets enervant is, werkt het je behoorlijk op de zenuwen.

Bij ons heeft enerverend een positieve connotatie. Het betekent weliswaar ook zenuwslopend, maar op een bruisende, opwindende manier. Als je iets enerverend vindt, vind je het lékker spannend. Je voelt dat je leeft, yolo!

Enerverend is het tegenwoordig deelwoord van het werkwoord enerveren, op de zenuwen werken. Dit woord is terug te voeren op het Latijnse woord ‘nervus’, dat ‘spier’ of ‘zenuw’ betekent.Vergelijk ook het Engelse en Franse ‘nerve’.

De positieve betekenis van enerverend wordt overigens vooral in Nederland gebruikt. In België komt deze niet voor. Allez, Caro, vandaar dus.