Selecteer een pagina

Een vriendin met chronische leeshonger kampeerde in een boekarme streek en kon daar alleen een heel slap boek kopen. Beter dan niets, dacht ze. Maar het bleek een draak van jewelste. Of heet het draconisch vroeg ze?

Nee, het heet een draak. En hoewel je zou denken dat de woorden verwant zijn, zijn ze dat niet. Draconisch betekent zeer streng en is niet verwant met draak. Het is te herleiden tot Drakon, de grondlegger van het Atheense strafrecht dat zo streng was dat je zo’n beetje overal de doodstraf voor kreeg. Drakons opvolger Solon herriep veel wetten weer omdat Drakon wel erg draconisch bezig was geweest. Draconisch zeggen we nog steeds vooral van wetten of maatregelen.