Selecteer een pagina

Ik kijk naar het tweede seizoen van ‘Den Fördömde’ – een Scandinavische thriller. In aflevering twee bezoekt profiler Sebastian Bergman een klooster. Hij spreekt met een postulant. Uit de context meende ik op te maken dat het om een vrijwilliger ging. Blijkt niet zo te zijn.

Een postulant is ‘(bij sommige kloosterorden) persoon die de wens heeft te kennen gegeven in de orde te worden opgenomen, gedurende het postulaat’. Postulaat? ‘Proeftijd van drie tot twaalf maanden die in sommige kloosters aan het noviciaat voorafgaat’.

Een postulant is dus een ‘proefnon’ – vrijwillig.