Selecteer een pagina

Studenten schrijven rapporten. Daarbij doen ze hun best wat gewicht in de schaal te leggen. Dat levert bijzondere zinnen op. Deze bijvoorbeeld:

Naar aanleiding van de 71 respondenten bleken er 30 mannen en 41 vrouwen te zijn.

Niets meer aan toe te voegen…