Selecteer een pagina

Veel mailtjes met bijlagen vandaag. Na de aanhef – van ‘hi mevrouw’ tot ‘geachte Machteld’ – volgt steevast ‘Bij deze’. Dat moet ‘bij dezen‘ zijn. Die -n is een oude naamvals-n. Het moderne Nederlands heeft geen naamvallensysteem meer, maar in ‘versteende’ vormen als te dezen, in dezen, bij dezen en namens dezen is de n bewaard gebleven.

Bij dezen een ‘modern’ alternatief: schrijf gewoon ‘hierbij’.

Bron: Onze taal.