Selecteer een pagina

Ik keek gisteren naar ‘Het beste voor Kees’, een prachtige en bijzondere documentaire over de 44-jarige autistische Kees Momma. Kees heeft een schitterende dictie én een licht archaïsche woordenschat: woorden als karig en outilleren kwamen voorbij. Wanneer hij niet gefilmd wilde worden, vroeg hij de crew te gaan wieberen. Wieberen is een mooi (Bargoens) woord voor ophoepelen. Een woord dat Kees ook graag gebruikt.