Selecteer een pagina

Ik wik en weeg de boekenstapel voor de naderende vakantie. Een vakantie staat of valt met de juiste boekkeuze. Ik ben een fervent lezer en de zomermaanden zijn bij uitstek geschikt om ‘bij te lezen’.

Fervent betekent vurig, geestdriftig. Het is ontleend aan het Latijnse fervens dat ook vurig betekent. Je spreekt fervent uit met twee korte è’s. De klemtoon ligt op de tweede lettergreep.