Selecteer een pagina

Hè, wat was ik vanochtend lekker aan het werk, zeg. Ik was niet alleen goed opgeschoten, het zag er ook nog eens veelbelovend uit. Maar toen viel de internetverbinding uit en was ik alles kwijt. De storing noopte mij opnieuw te beginnen. En dan wordt het nooit meer helemáál zoals het was.

Nopen betekent noodzaken, dwingen. Je komt het nauwelijks tegen in de spreektaal, het is een echt krantenwoord. Nopen is een zwak werkwoord, de verleden tijd is ‘noopte, genoopt’.