Selecteer een pagina

‘Ik kan mijn propedeuse nog halen, tenzij ik mijn Redactie en Journalistiek gehaald heb’, mailt een student die haar cijfer voor genoemd vak wil weten.

De student had hier ‘mits’ in plaats van ’tenzij’ moeten schrijven: wanneer ze het vak Redactie en Journalistiek gehaald heeft, heeft ze haar propedeuse.

Tenzij betekent ‘behalve als’ en mits ‘op voorwaarde dat’ (als). In plaats van mits kun je ‘indien’ gebruiken.