Selecteer een pagina

‘Asscher vindt kritiek oppositie gratuit’, kopt nu.nl. Gratuit was woord van de dag op 24 april. Het betekent ‘ongegrond, ongefundeerd’. Ik zei toen dat gratuit een modewoord is en gebruikt wordt in kringen die ook het woord ‘discours’ graag bezigen.

Discours betekent ‘gesprek, conversatie, m.n. de zaken die onderwerp van gesprek zijn in een bepaalde periode, bij een bepaalde groep’ (aldus Van Dale). Op Wikipedia┬á staat ‘gebrek aan overeenkomst onder personen, groepen of dingen: spanning of geschil dat daaruit voortvloeit; meningsverschil’.

Vandaag beginnen de Algemene Beschouwingen. De opmerking van Asscher zorgt ongetwijfeld voor een politiek discours.