Selecteer een pagina

Vrijdag kwam de MIC Boekenclub bijeen. We bespraken ‘We zullen niet te pletter slaan’  van Nina Polak. De schrijfster was zelf ook aanwezig. Een van de studenten bekende schoorvoetend dat ze veel woorden had moeten opzoeken. Polak vroeg naar een voorbeeld. “Euh ja, meteen al in de tweede zin.  ‘Hun moeder verliet hun moeder op de dag dat de nieuwe keuken arriveerde. Een teleurstellend prozaïsch moment.’  Prozaïsch, dat kende ik niet.”

Prozaïsch betekent hier ‘niet verheven’. Als synoniemen geeft Van Dale ‘alledaags, nuchter’. Het betekent overigens ook ‘van de aard van, (geschreven) in proza’.

Polak wilde weten of de student het woord al gebruikt had. “Nog niet, maar ik wíl het wel gaan gebruiken”, antwoordde ze. Woordenschat vergroot, horizon verbreed, doelstelling van de boekenclub gehaald.