Selecteer een pagina

Een interviewopdracht. Propedeusestudenten interviewden voor het vak Redactie en Journalistiek een van hun ouders. Het gesprek ging over hun schooltijd, hun jeugd en hun toekomst. Tot mijn grote verbazing kwam in veel van de interviews het woord ‘pubertijd’ voor op plaatsen waar ik zelf ‘puberteit’ zou schrijven.

Hoe zit dat ook al weer? Puberteit is ‘levensperiode waarin de geslachtsrijpheid intreedt en zich ontwikkelt’. Pubertijd is ’tijd van de puberteit, de puberjaren’.

Een betekenisverschil dus. Onze taal schrijft daarover: ‘Puberteit gebruiken we meestal als we het over de lichamelijke of psychologische veranderingen hebben die we in die periode doormaken: ‘In mijn puberteit had ik veel last van jeugdpuistjes.’ Pubertijd duidt meer op de periode waarin de puberteit zich voltrekt: ‘Ik heb een leuke pubertijd gehad.’ ‘
Aaardige toevoeging: ‘Overigens is het verschil tussen puberteit en pubertijd ook te horen: in puberteit ligt de klemtoon op de laatste lettergreep, in pubertijd op de eerste.’