Selecteer een pagina

“Afbeelding 2 weergeeft goed wat nodig is voor het creëren van betrokkenheid”, las ik vandaag in het werkstuk van een student. Deze zin geeft goed weer dat een schrijver kan worstelen met zogenoemde samengestelde werkwoorden. Een samengesteld werkwoord is een werkwoord dat is opgebouwd uit twee delen die ook als losse woorden voorkomen. In dit geval: weer en geven. Andere voorbeelden van samengestelde werkwoorden: schoonmaken, uitgeven, meevallen, waarschuwen.

Die samengestelde werkwoorden kunnen onscheidbaar en scheidbaar zijn. Onscheidbaar wil zeggen: je kunt de delen niet van elkaar splitsen. Waarschuwen is een onscheidbaar werkwoord: je zegt niet “ik schuw je waar”, maar “ik waarschuw je”. Scheidbaar houdt in: je kunt andere woorden tussen de delen van het werkwoord plaatsen. Uitgeven is een scheidbaar werkwoord: Peter geeft mooie boeken uit.

Die scheidbare werkwoorden schrijf je soms aan elkaar, soms niet. Op de site van de Taalwinkel van de HvA en de UvA staan de regels uitgelegd. De meeste mensen met Nederlands als moedertaal voelen vanzelf wel aan hoe het zit. Je zult niet vaak “hij schoonmaakt” in plaats van “hij maakt schoon” horen of lezen. Maar soms spreekt dat minder voor zich, zoals in het voorbeeld van de student.

In geval van twijfel: bij een scheidbaar werkwoord ligt de klemtoon altijd op het eerste deel van het woord, bij verreweg de meeste onscheidbare werkwoorden niet. Bij weergeven ligt de klemtoon op weer, een scheidbaar werkwoord, dus het moet zijn: de afbeelding geeft iets goed weer.

Bron: Onze Taal

PS: er zijn ook nog onscheidbaar samengestelde werkwoorden met een sterk vervoegd basiswerkwoord die toch zwak worden vervoegd in de verleden tijd. Maar daarover een andere keer… 🙂