Selecteer een pagina

Het kan u niet ontgaan zijn: vijf dagen geleden was er een gijzeling in Parijs. Bij een gijzeling is er altijd verwarring over wie nu de gijzelaar is: de persoon die gijzelt of degene die gegijlzeld wordt?

Welnu: een gijzelaar is iemand die gegijzeld wordt, die persoon kun je ook ‘gegijzelde’ noemen.  Een gijzelnemer is is degeen die iemand gijzelt.

Afleidingen op -aar hebben vaak de betekenis  van ‘persoon die de door het werkwoord genoemde handeling verricht’. Denk aan bedelaar en handelaar. Het woord gijzelaar vormt daarop een uitzondering, net als martelaar. (bron: taaladviesnet)