Selecteer een pagina

Gisteren sprak ik onze collega Joke. Ze werd onlangs 65 en gaat over een paar weken met pensioen. Een paar jaar geleden vierden we dat ze al 25 jaar aan de opleiding verbonden was.  Joke iseen kei in taal, spelling en stijl in het bijzonder, ze is echt een oude rot in het vak:
‘Rot
is een verouderde bijvorm van het woord rat […] Ratten worden worden vanouds als slimme dieren beschouwd. Ze laten zich bijvoorbeeld niet gemakkelijk vangen. Zo kon de uitdrukking een oude rot (in het vak) ontstaan voor iemand die veel ervaring heeft, iemand die alle slimmigheidjes van het vak beheerst, die alle mogelijke valkuilen kent, en daardoor anderen vaak de baas is.’ (bron: Onze Taal).