Selecteer een pagina

De propedeusestudenten moeten deze weken een specialisatie kiezen voor hun tweede jaar. Ze hebben de keuze uit tekstschrijven, audiovisuele media, mediamarketing en digitale media. Tussen die laatste twee is er een kleine overlap of, zoals een collega het verwoordde, ze ‘schurken wat tegen elkaar aan.’

Prachtig woord, schurken. Ik zie koeien voor me, die zich in de wei tegen het hek aanschurken. Het werkwoord schurken is verwant met schuren. Van Dale meldt de betekenis ‘tegen elkaar aanwrijven om de jeuk te verdrijven.’  Een schurk is een wrijfpaal voor vee.

Daarnaast is een schurk natuurlijk ook een boef. Maar in deze betekenis heeft schurk een andere oorsprong.

Bron Etymologiebank