Selecteer een pagina

Maandag sprak onze koning de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Nederland wil in de jaren 2017 – 2018 een zetel in de VN-Veiligheidsraad en men meende dat de koning de krachtigste lobbyist zou zijn om dit te bewerkstelligen. En zo stond Willem Alexander daar achter het rostrum van die indrukwekkende zaal en sprak over Nederland als een partner voor vrede, recht en veiligheid. ‘Wie vecht voor gerechtigheid, zal Nederland aan zijn zijde vinden.’ Ik vond het een mooie toespraak.

Een rostrum is een spreekgestoelte, ook wel katheder genaamd. Ook het podium waarop na een sportwedstrijd de winnaars plaatsnemen, wordt wel rostrum genoemd.

Tot mijn verrassing blijkt een rostrum eveneens de langgerekte snuit van een dier te zijn. Ik las in dit verband het – voor mij nieuwe – schitterende woord ‘zuigsnuit’. Dat is een soort verlengde neus bij geleedpotigen, een klein slurfje. Het woord lijkt me ook heel geschikt als mild scheldwoord: ‘hé, zuigsnuit!’