Selecteer een pagina

Vanochtend staakte het openbaar vervoer in Amsterdam tot half negen. Inmiddels rijdt alles weer en de lessen en tentamens van vandaag gaan dan ook allemaal gewoon door. Maar het college van bestuur vroeg ons gisteren wel om ‘coulant te zijn en een passende oplossing te zoeken’ voor studenten die door de staking een tentamen zouden missen.

Gelukkig hoeven de studenten van onze opleiding geen beroep te doen op onze coulance. De tentamens van vandaag beginnen pas vanmiddag, dus iedereen kan gewoon op tijd aanwezig zijn.

Coulant betekent ‘welwillend’, ‘tegemoetkomend’. Het woord is ontleend aan het Franse ‘coulant’, dat ‘vloeiend’, ‘gemakkelijk’ betekent. Het is het tegenwoordig deelwoord van ‘couler’ dat ‘stromen’, vloeien’ betekent.

Bron: Etymologiebank