Selecteer een pagina

Mijn oma zaliger wilde nog weleens een potje zwartepieten; een kaartspel waarbij de schoppen boer de zwartepiet heet. Wie die kaart als laatste in bezit heeft, verliest het spel – en kijk, daar heb je meteen de herkomst van het spreekwoord ‘iemand de zwartepiet toespelen’ te pakken.

Dan de man over wie in het debat de gemoederen dezer dagen weer hoog oplopen: is dat Zwarte Piet of zwarte piet? Wanneer het om de ‘soortnaam’ gaat, gebruik je geen kapitaal: ‘Het is nog maar de vraag of er komend jaar zwarte pieten bij de intocht zijn’. Wil je Piet als eigennaam aanduiden, dan gebruik je uiteraard een hoofdletter: ‘Sint en Zwarte Piet leggen morgen om 17:00 uur een huisbezoek af’.