Selecteer een pagina

In de aflevering van het Woordenboekspel van afgelopen maandag vroegen we naar de betekenis van het woord bombonella (spoiler alert!).

Een kwart van de deelnemers koos de betekenis die de Dikke van Dale eraan geeft:

(voornamelijk meer­voud) vrou­wen­borst, m.n. gro­te, weel­de­ri­ge borst

Van Dale geeft er de volgende toelichting bij;

bom·bo·nel·la

zelfstandig naamwoordde bom­bo­nel­la’s

Spaans of quasi-Spaans, af­ge­leid van bombon [‘bonbon’, ‘iets lekkers’, ‘iets ronds’, ‘aan­trek­ke­lij­ke vrouw’]

toegevoegd in 2006

Het leuke van dit blog is dat je dankzij de reacties meteen op het spoor gezet van een hele lijst met synoniemen voor vrouwenborsten. En dat blijkt dat het woord vooral geassocieerd wordt met de film Theo en Thea en de ontmaskering van het Tenenkaasimperium, een Nederlandse speelfilm uit 1989 door Arjan Ederveen (Theo) en Tosca Niterink (Thea). In die film verricht professor Zuurbeckje (Arjan Ederveen) enige intieme handelingen met vrouwenborsten, ze daarbij als bombonella’s betitelend.

De vraag die dan opkomt: bestond het woord daarvoor ook al, of is het ontsproten aan het brein van de filmmakers? Ik heb die vraag voorgelegd aan het management van Arjan Ederveen, en kreeg spoedig een antwoord van Evelien Jansen: “Het klopt inderdaad. Het komt uit het brein van Arjan en Tosca als Theo en Thea en zij bedoelen ermee ‚dikke tieten’.” Waarvan akte.

Dan is het wel opvallend dat die toevoeging ontbreekt in Van Dale. De heren Van Kooten en De Bie, die het Nederlands met tal van uitdrukkingen hebben verrijkt, krijgen wel credits in het woordenboek. Bij ‘geilneef’ staat bijvoorbeeld: ‘1977, be­dacht door Van Koo­ten en De Bie’.

Dus, samenstellers van Van Dale: ere wie ere toekomt, credits voor de bedenkers van de bombonella’s.