Selecteer een pagina

Een collega werd vorige week geplaagd door een strontje. Hè getverdemme, hoor ik u denken, dat is echt te veel informatie. ‘Oversharing’, heet dat in het Engels zo mooi. Waarom moeten wij dat weten?

Omdat, lezers, dit een heel vreemd woord is. En voordat uw gedachtes een verkeerde kant op snellen: een strontje is een kleine ontsteking aan het ooglid.

Het woord strontje is spreektaal. In sommige delen van Nederland komen ook de namen wegenscheet en stiegje voor. De Latijnse naam voor het fenomeen is Hordeolum, maar een ‘nette’ Nederlandse naam hebben we er niet voor. ‘Een dingetje aan mijn oog’, zeg je dan.

Etymologiebank meldt dat het woord in deze betekenis al in de negentiende eeuw gebruikt werd. Stront betekende oorspronkelijk een ‘een kort, stomp iets’, vandaar ontwikkelde het zich tot een plat woord voor uitwerpselen. Of strontje rechtstreeks is afgeleid van deze betekenis van stompje, kon ik niet achterhalen.