Selecteer een pagina

Ik had een fout gemaakt in een tentamen, heel stom. In een schema dat de studenten moesten invullen, had ik de correcte antwoorden laten staan. Ik kwam er pas achter toen ik het tentamen gisteren ging nakijken. ‘Hahaha, gratis punten,’ schreef een student. Een ander: ‘Bedankt mevrouw!!’ Ik kwam smileys tegen en hartjes en één student had met pen de voorgedrukte antwoorden overgetrokken zodat het net leek of het haar antwoorden waren. De meesten hielden het neutraal en schreven op dat de antwoorden reeds ingevuld waren op het opgavenblad.

Een aantal studenten noemde dat opgavenblad stencil. Dat is een opmerkelijke woordkeuze. Stencils bestaan niet meer, sterker nog, ik vermoed dat onze studenten nog nooit een stencil gezien hebben. Toch kent iedereen het woord (nog).

Leuk hè, dat het begrip verdwenen is en het woord voortleeft? Een ander voorbeeld hiervan is de uitdrukking ‘verkeerd verbonden’ als iemand een verkeerd nummer ingetoetst heeft. Een visueel voorbeeld is het diskette-icoontje op websites dat bewaren betekent, terwijl diskettes natuurlijk ook al een poosje niet meer bestaan.

Overigens gaan die gratis punten natuurlijk niet op, hoezeer ik ze de studenten ook gun. De vraag wordt niet meegerekend waardoor er een andere cesuur ontstaat.