Selecteer een pagina

Ik weet al twee weken iets wat (nog) niemand mag weten. Nieuws dat – als het straks bekend wordt – bij sommigen zal inslaan als een bom. Er is me gevraagd dit nieuws onder de pet te houden. En dat doe ik: ik breng het niet in de openbaarheid

Volgens het NRC Stijlboek gaat het hoogstwaarschijnlijk om een vertaling van het Engelse to keep it under one’s hat. De Nederlandse variant kreeg begin februari 1999 opeens algemene bekendheid tijdens de Bijlmerramp-enquête. Op een bandopname van een gesprek dat een halfuur na de crash plaatsvond, stond: ‘Zeg, eh … ga even op je stoel zitten, want die cargo… die bestond uit explosieven, uit gif en gassen […] maar El Al bidt ons uiteraard natuurlijk om dat onder de pet te houden.’

Discreet als ik ben, zwijg ik nog even als het graf.