Selecteer een pagina

“In de volgende paragrafen gaan we uitgebreider in op de verschillende mediums”, lees ik een rapport van studenten. Fijn! Ik ben namelijk best benieuwd hoe het met Jomanda gaat. En Derek Ogilvie, wat doet die momenteel?

Maar nee, er volgt een verhandeling over een website, televisie en een YouTube-kanaal. Ook interessant. Maar dat zijn media en geen mediums.

Volgens taaladvies van Onze Taal heeft medium in één betekenis het meervoud mediums, namelijk ‘persoon door wie geesten of bovenaardse krachten zich openbaren’. In alle andere gevallen hebben we het over media.

En ja, sommige mediums zijn niet weg te slaan uit de media.