Selecteer een pagina

Woord van de dag: decorum

Mijn zwager Henk promoveerde vorige week aan de Universititeit van Tilburg, die ze tot teleurstelling van velen de afkorting KUB gegeven hebben.

Maar dit terzijde want het was een prachtige ceremonie met veel decorum, een rij professoren in toga en een pedel die met zijn staf het ‘hora est’ (het is tijd) aankondigde. De opponenten stelden moeilijke vragen waar wij, toehoorders, van schrokken maar die de jonge doctor moeiteloos pareerde. We gloeiden van trots toen hij volgens het decorum zijn doctorsbul keeg overhandigd en in een stoet met de professoren de aula verliet.

Decorum betekent ‘gepaste vormen’, ‘uiterlijke waardigheid.’ Het woord stamt af van het Latijnse woord decorum dat ‘welvoeglijkheid’ betekent.