Selecteer een pagina

Toevallig

Iemand zei: ‘De les begint om twaalf uur.’

‘Volgens mij begint hij een uur later,’ antwoordde ik.

‘Nee hoor,’ zei de ander, ‘ik weet het zeker.’ Waarop hij enigszins triomfantelijk vervolgde: ‘Toevallig’.

Wat een merkwaardig gebruik van het woord toevallig is dit eigenlijk. Toevallig betekent meestal ‘niet gepland’, ‘bij toeval’.  In het voorbeeld hierboven betekent het volgens mij iets als ‘dit staat vast’. Je spreekt het – anders dan bij het ‘gewone’ toevallig – uit met de klemtoon op beide lettergrepen.