Selecteer een pagina

Woord van de dag: verhaspeling

Het is een wonder dat je zonder erover na te denken grammaticaal juiste volzinnen kunt uitspreken. Taal is ontzettend ingewikkeld met werkwoordstijden, vervoegingen, uitzonderingen op uitzonderingen. Maar onze hersens zetten schijnbaar moeiteloos onze gedachten in correcte woorden en zinnen om.

Heel soms, als je moe bent of heel snel spreekt, verhaspel je weleens woorden. Dan zeg je bijvoorbeeld ‘boemba’ in plaats van ‘bamboe’ of ‘ik doe mijn tante in de was’ in plaats van ‘ik doe mijn wanten in de tas’. Meestal tot grote hilariteit van jezelf en je gesprekspartner.

Eeen ander type verhaspeling is de verkeerde uitdrukking. Die komt vaak voort uit onwetendheid. Zo hoorde ik laatst iemand ‘met volle mond ja’ zeggen in plaats van ‘volmondig ja’ zeggen. En in de rubriek ‘Ruggespraak’ van Onze Taal van deze maand las ik ‘Het is niet alleen maar kommen en kwijl’ (kommer en kwel).

Een verhaspeling is een verwarring van woorden of delen van woorden. Het woord stamt af van haspel, een ding om kabels of touw op te winden. Bij een verhaspeling is een woord of uitdrukking door de war geraakt. Meer lezen over vermakelijke verhaspelingen kan  op de site verhaspeling.